tăng huyết áp

Tìm hiểu về bệnh tăng huyết áp trong thai kỳ

22 Định nghĩa tăng huyết áp trong thai kỳ Tăng huyết áp là khi huyết áp tâm thu tăng hơn hoặc bằng 140 mmHg và huyết áp tâm trương tăng hơn hoặc bằng 90 mmHg. Tăng huyết áp thai kỳ được định nghĩa là: – Tăng huyết áp xuất hiện sau tuần lễ thứ 20 của