sẵn sàng để mang thai

Bạn đã sẵn sàng có con chưa?

49 Yêu nhau, kết hôn rồi sinh con và nuôi dạy con nên người, đó là một hạnh phúc của đời người. Và chúng ta không thể phủ nhận vai trò to lớn của con cái trong đời sống hôn nhân. Nhưng nếu chúng ta không lập kế hoạch tốt cho việc sinh con thì sự