mẹ chồng nàng dâu

Cuộc chiến mẹ chồng nàng dâu muôn thuở

7 Khi tôi bắt đầu có thai, ngôi nhà đang yên ấm bỗng chia làm hai phe. Một phe mang tên Lạc hậu – Mẹ chồng, phe kia là Hiện đại – tôi. Thật ra thì còn phe thứ 3 nữa Trung lập – chồng tôi, trước mặt mẹ thì dạ dạ vâng vâng, về phòng

Tâm sự của mẹ chồng dành cho nàng dâu

1 Mối quan hệ mẹ chồng, nàng dâu luôn là câu chuyện muôn thuở. Vì sao giữa họ luôn có một khoảng cách khó xóa nhòa? Các nhà tâm lý chỉ ra rằng, nguyên nhân của nhiều vấn đề mâu thuẫn giữa mẹ chồng, nàng dâu là do mẹ chồng cảm thấy nàng dâu đã cướp