mang thai tuần thứ 9-12

Mang thai tuần 9 đến tuần 12

32 Từ thời điểm này, em bé của bạn không còn gọi là phôi nữa mà chính thức bước qua giai đoạn thai nhi. Chiều dài của thai nhi ở tuần thứ 9 2.5 cm và tim thai có thể được ghi nhận qua siêu âm. Bào thai đang thực hiện quá trình xây dựng cấu