mang thai tuần thứ 17- 20

Mang thai tuần 17 – 20

30 Bé của bạn đã phát triển! Bé dài gần bằng kích thước lòng bàn tay, nặng khoảng 150g, nhịp tim dần ổn định hơn, tần số 140-150 lần một phút và theo sự điều khiển của bộ não (không có nhịp đập ngẫu nhiên). Bé nuốt nước ối và bài tiết ra buồng ối trong