mạch đập mạnh

Tìm hiểu về dấu hiệu có thai khi mạch cổ đập mạnh

54 Cả năm nay, lúc nào trong ngăn bàn của bạn cũng có vài hộp que thử thai, song hết tháng này đến tháng khác chẳng thấy gì, bạn thất vọng vô cùng. Nhưng không hiểu sao, mấy tháng nay bạn luôn có niềm tin rằng con yêu sắp đến bên mình. Vừa đến cơ quan