Dê đen và Dê trắng

Có một chú Dê Trắng đang đi tới một khu rừng để tìm ăn những chiếc lá non và uống nước suối. Bất chợt, một con Sói ở đâu đi tới trước mặt, nó quát hỏi:

– Dê kia, mày đi đâu?
– Tôi đi tìm lá non để ăn và nước mát để uống.
– Mày có gì ở chân?
– Chân tôi có móng.
– Trên đầu mày có gì?
– Trên đầu tôi có sừng.
Sói hỏi tiếp:
– Bây giờ mày hãy trả lời tao: Tim mày thế nào?
– Tim tôi đang run sợ.
– A! Ha!
Sói cười vang rồi ăn thịt luôn chú Dê Trắng.
1 Dê đen và Dê trắng

Danh Mục Khác

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>